Email:don-davison@djzg.orgJSDJ diwydiant trwm Co., Ltd

JSDJ diwydiant trwm Co., Ltd

Codi arian ar gyfer yr adladd Tornado

Ar 23 Mehefin, tornadogyda gesairysgubo drwy bentrefi amrywiol o fewn ardal ein dinas, gadael 98 ymadawedig ac 800 wedi'u hanafu. Roedd llawer o bobl sy'n goroesi yn colli eu cartrefi. Ar 25 Mehefin, cychwynnodd Bwrdd Cyfarwyddwyr "Dewch i Ddeddf ar gyfer achosion da"-ymgyrch codi arian dau ddiwrnod o fewn JSDJ i helpu'r rhai sydd wedi byw drwy'r digwyddiad trasig hwn. Rydym yn rhoi rhai a gollodd eu hanwyliaid ein cydymdeimlad dyfnaf.